New technologies for brainwave optimization

Some of us were born leaders; the others can just reconfigure their neural wiring through neuroleadership techniques, in order to improve their capabilities.
There is a new field that promises to transform you into a talented leader, regardless of your style – whether as a child you were always in front of the pack, inventing new rules and games for your friends that were willing to listen to you or you were more of a follower, trying to please those around you, without willing to impose your way. The new field that will revolutionize the way you relate to a group of people is rooted in neuroscience, which is another booming industry. Neuroleadership means applying neuroscience principles and techniques to leadership and promises to revolutionize behavior and increase efficiency. What neuro brings to leadership is neither more nor less than optimizing thinking and decision making, enhancing cognitive functions and applying brain fitness techniques. In other words, you can hack your own brain in order to reach your goals.

Unii dintre noi s-au născut lideri, ceilalți însă pot să-și reconfigureze traseele neuronale prin tehnici de neuroleadership, pentru a-și dezvolta talentele.

Indiferent dacă în jocurile din copilărie cu prietenii făceați ce făceați și ajungeați în fruntea trupei, inventând noi reguli și jocuri pentru colegii dispuși să vă asculte sau erați mai degrabă genul docil (follower) care încerca să intre în grațiile celorlalți fără să reușească să se impună, un nou domeniu vă promite că vă poate transforma într-un lider talentat. Evident, noul domeniu care va revoluționa felul în care vă raportați la un grup de oameni isi are originea in neuroștiințe, specialitate aflata în plină explozie la ora actuală. Neuroleadership-ul se referă la aplicarea informațiilor din neuroștiințe în domeniul leadership-ului și promite că va produce o revoluție comportamentală care va maximiza eficiența. Oferta pe care domeniul neuro o propune în zona de leadership constă, nici mai mult nici mai puțin, în servicii de optimizare a gândirii, luare a deciziilor, acționarea într-o stare de acuitate ridicată a gândirii și tehnici de brain fitness. Mai exact, poți să îți hackuiești propriul creier pentru a-ți atinge scopurile.

“Neuroleadership” has been first used by David Rock in the US magazine Strategy+Business, and its applicability addresses different industries, from leadership training, management training, change management to coaching and education. Although the brain fitness techniques were initially developed for the army, they are now widespread among HR departments and consultancy companies.

The neuro version of the sixth sense
Advanced Brain Monitoring (ABM), a company that develops EEG headsets for monitoring and recording brain activity, has already been working on several military projects that aim to improve soldiers’ cognitive functions. “The military needs their leaders to be extremely adaptable, flexible, creative, ethical and moral, as well as being able to deal with a variety of global environments. It’s exactly the same issues that the business schools have been studying,” says Chris Berka, ABM’s CEO and co-founder, for BBC.
ABM has worked both with the Pentagon’s Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) and the USA Army and Navy to develop specific devices that monitor and improve cognitive functions in different situations, among which a device that alerts Marines when they reach high fatigue levels or “brain goggles” that alert about possible threats detected by our subconscious brain, before we become consciously aware of them. The latter device relies on detecting the P300 wave that represents unconscious recognition of an object (it can be as fast as 300 milliseconds), while conscious perception requires several seconds to form. In a war, that may mean the difference between life and death. Researchers consider P300 to be the biological substrate for the sixth sense.

Another device developed by ABM, called Accelerated Peak Performance Trainer, determines the optimal brain state for a specific task (like shooting a bow or making a decision) and alerts the user when he has reached that mental state.

Born versus made leader

ABM experts together with specialists from Esade Business School in Barcelona and professors David Waldman from Arizona State University and Pierre Balthazar, from the School of Business at St Bonaventure University in New York have recently studied the brain patterns associated with high leadership performances. Research in the leadership field is more complex than that in the military (where you train basic skills like aiming and attention to details) because leadership requires a more complex set of skills and capabilities. The key is to identify those patterns that are related to empathy and communication, skills that are essential for a good leader. “I think we’re getting very close to being able to change the brains of leaders, to change the wiring, if you will, in a positive direction. That’s going to happen within the next couple of years.” says Waldman.

The industry that promises to improve cognitive performance is booming and many senior managers resort to “smart drugs” like Adheral or Piracetam-based pills, in order to boost their mental skills. Neurofeedback is another experimental therapy that is applied in order to improve cognitive responses like pain management, decision making, focus, stress control, etc. Even though the highest interest for neurofeedback comes from politics, Waldman says he will avoid such clients. “I try to avoid political leadership. Politics involves ideology, things that are much different from the kind of things we face with business leaders, or even military leaders.”Termenul în sine de “neuroleadership” a fost folosit pentru prima oară de David Rock în publicația americana Strategy+Business, iar sfera de aplicabilitate se întinde de la formare în leadership, traininguri de management, managementul schimbării, până la coaching și educație. Deși, inițial, tehnicile de antrenare a creierului au fost dezvoltate pentru soldați, acestea sunt folosite din ce în ce mai amplu în departamentele de HR și firmele de consultanță.

Al șaselea simț, versiunea neuro

Advanced Brain Monitoring (ABM), compania care dezvoltă căști EEG pentru monitorizarea activității electrice a creierului, lucrează deja în proiecte cu aplicații militare de câțiva ani, dezvoltând tehnici de îmbunătățire a performanțelor cognitive ale soldaților. “În armată este nevoie de lideri extrem de adaptabili, flexibili, creativi și morali, care să fie capabili să-și mențină aceste atribute într-o diversitate de condiții globale. De fapt, sunt aceleași tipuri de probleme cu care școlile de business se confruntă”, spune Chris Berka, CEO și co-fondator al companiei californiene, pentru BBC.

ABM a lucrat atât cu Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) cât și cu Armata SUA la o serie de device-uri pentru monitorizarea și îmbunătățirea funcțiilor cognitive în diverse situații, printre care și un dispozitiv care îi alertează pe soldații din marină în momentul în care au atins pragul de oboseală care le afectează performanțele, sau “ochelari de creier” care avertizează în ceea ce privește pericolele identificate de mintea noastră inconștientă înainte ca mintea noastră conștientă să le perceapă. Acest device detectează o unda cerebrală (P300) care semnalează recunoșterea vizuală a unui obiect în 300 de milisecunde (în mod normal, durează câteva secunde să devii conștient de prezența unui obiect, iar în război acestea pot face diferența dintre viață și moarte). Experții consideră P300 ca fiind suportul biologic pentru cel de-al șaselea simț.

Un alt sistem folosit de ABM, Accelerated Peak Performance Trainer, implică folosirea senzorilor EEG pentru a determina care este starea optimă a creierului pentru a indeplini o anumită sarcină, cum ar fi, de exemplu, trasul cu arcul sau luarea unui anume tip de decizii. În momentul în care device-ul încetează să facă zgomot, creierul se află la înălțimea potențialului maxim pentru acea sarcină.

Lider născut vs. lider făcut

În ultima perioadă, experții ABM colaborează cu Esade Business School din Barcelona și cu profesorii David Waldman de la Arizona State University și Pierre Balthazar de la School of Business, St Bonaventure University in New York, pentru a identifica, prin neurofeedback, acele semnale cerebrale asociate cu performanțe ridicate de leadership.  Spre deosebire de aplicațiile militare unde sunt antrenate abilități simple – tragerea la țintă, atenția la detaliile care semnalează pericol etc., cercetarea într-un domeniu atât de volatil precum leadershipul, în care ai nevoie de un sistem complex de aptitudini și abilități, este mult mai elaborată. Strategia constă în identificarea acelor tipare neuronale care indică trăsături precum empatia sau comunicarea, esențiale în viața unui bun leader.  “Cred că suntem din ce în ce mai aproape de posibilitatea de a reconfigura creierele liderilor pentru a le îmbunătăți performanțele. Cu siguranță vom avea astfel de programe în câțiva ani”, spune David Waldman.

Piața pentru tehnicile de îmbunătățire ale performanțelor cognitive este în plină expansiune iar competitivitatea din ce în ce mai ridicată în business a creat un adevărat trend în rândul top managerilor de a apela  la“smart drugs,” precum Adheral sau cele pe bază de Piracetam, pentru îmbunătățirea performanțelor intelectuale și la terapie prin neurofeedback pentru dezvoltarea abilităților cognitive precum managementul durerii, luarea deciziilor, concentrare, controlul stresului etc. Deși cea mai mare parte a cererii în serviciile de neurofeedback vine din sectorul politic, profesorul Waldman spune că va evita astfel de clienți: “Încerc să evit leadershipul politic. Politica implică ideologie și lucrurile sunt complet diferite față de leadershipul corporate sau chiar militar”.

Author avatar
Ana

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.