The first neuromarketing commercial research in Romania

Finally, BuyerBrain is setting sail for the first neuromarketing commercial research on the Romanian market. A team of specialists is going to test consumers’ perception about honey, as a product category.
Apicola Costache, the market leader in the honey production category, is the first to realize the importance of accurate market studies. The research combines neuroimaging techniques and implicit testing. This methodology requires the use of a highly sophisticated equipment, such as the EEG, the Galvanic skin response and the eye-tracking glasses. These devices enable us to measure not only what people THINK of our brand or product (with the help of the IAT technique), but also what they FEEL about it (through neuro techniques).

Iată că a venit momentul în care Buyerbrain se pregătește pentru prima cercetare de neuromarketing comercială din România, în cadrul căreia vom testa percepția consumatorilor cu privire la miere (ca și categorie de produs). Clientul care a intuit primul în România importanța acurateței studiilor de piață este Apicola Costache, lider pe piața autohtonă în producția de miere. Metodologia acestei cercetări constă într-o combinație de tehnici neuroimagistice cu cercetare bazată pe timpi de reacție (implicit testing). Din arsenalul tehnologic al acestei cercetări fac parte măsurătorile cu EEG, Galvanic Skin Response și ochelarii cu funcție de eye-tracking. Astfel vom putea măsura nu numai ceea ce CRED oamenii cu privire la brandul nostru și produs în general (prin tehnica IAT), ci și ceea ce SIMT referitor la brand (prin tehnicile neuro).Apicola Costache is already well-off on the Romanian market. Maintaining such a high performance requires a great desire to adapt to the new market standards, but also to technological and marketing advances. The main aim is to enhance its leader position throughout a new marketing and branding strategy, which is complementary to the classical advertising means (flyers or other promotional items). The strategy should above all enable the client to better communicate and consolidate their relationship with the consumers.

“Our main goal is to address correctly and efficiently to the consumers. I have never allowed our products’ quality to be compromised no matter the circumstances. Likewise, we cannot afford to loosen the quality of our communication. In order to keep to these standards, we must understand the consumers’ perception about our products and to identify their needs. Therefore, we decided to use neuromarketing studies as they can shed light upon what consumers really think and feel about the products. Otherwise, we could have relied only on what they declared regarding a certain product, which is not always true.” (Marius Cazacu, the administrator of Apicola Costache Company)

The Doctoral School of Marketing within the University of Economic Studies of Bucharest is providing the research laboratory. The results of this research will also be used in my doctoral thesis.Apicola Costache are deja o poziție confortabilă pe piața autohtonă, iar ceea ce contribuie la menținerea unor performanțe ridicate este tocmai deschiderea față de nou și adaptabilitatea atât la cerințele pieței și la noile tehnologii folosite în producție, cât și în cercetările de marketing. Nevoia principală este aceea de a consolida poziția de lider de piață printr-o nouă strategie de marketing și branding, complementară flyerelor și celorlalte materiale promoționale, care să ducă la o mai bună comunicare cu consumatorul final.

“Scopul nostru este acela de a ne adresa într-un mod corect și eficient consumatorului. Nu am făcut niciodată compromisuri în ceea ce privește calitatea produselor noastre, nu vom face compromisuri nici în ceea ce privește tehnicile de comunicare a calităților lor. Iar pentru a le oferi la cele mai înalte standarde, avem nevoie să le înțelegem percepția asupra produsului nostru și să le identificăm nevoile. Iar studiile de neuromarketing pot aduce la suprafață informații relevante nu doar despre ceea ce declară consumatorii în studiile de piață, ci și despre ceea ce simt cu adevărat față de aceste produse”, spune dl. Marius Cazacu, ownerul business-ului.

Laboratorul de cercetare va fi pus la dispoziție de către Școala Doctorală de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti iar rezultatele acestei cercetări vor fi de asemenea folosite ca studiu de caz în lucrarea mea de doctorat.

Author avatar
Ana

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.